Seminář v PARLAMENTU ČR: Elektronická komunikace v systému veřejného zdravotního pojištění

29.5.2003 se uskutečnil v prostorách PARLAMENTU ČR seminář na téma

Elektronická komunikace v systému veřejného zdravotního pojištění

Program

Prezentace a zahájení
12.45 - 13.00 prezentace účastníků
13.00 - 13.05 zahájení semináře
13.05 - 13.15 úvodní slovo - MUDr. Milan Cabrnoch, místopředseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví
13.15 - 13.25 úvodní slovo zástupce Ministerstva informatiky
 
První blok přednášek
13.25 - 13.35 MUDr. Jiří Bek, ředitel ČNZP
Nové technologie pronikají i do zdravotnictví
13.35 - 13.55 Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální ředitel OZP
Celkový význam PORTÁLU ZP pro zúčastněné pojišťovny
13.55 - 14.10 MUDr. Martin Holcát, ředitel VFN
Přínos PORTÁLU ZP pro komunikaci nemocnice se zdravotními pojišťovnami
14.10 - 14.30 Ing. Vladimír Šolc, ředitel úseku informatiky ČNZP
Praktická ukázka připojení k PORTÁLU ZP a možnosti dalšího vývoje
14.30 - 14.40 Diskuse k prvnímu bloku přednášek
14.40 - 15.00 Přestávka
 
Druhý blok přednášek
15.00 - 15.20 Ing. Petr Budiš, ředitel obchodního úseku pro finanční instituce, PVT, a.s.
Moderní způsob elektronické komunikace ve zdravotnictví
15.20 - 15.35 Ing. Petr Damborský, vrchní ředitel informačního systému VZP
Portál - jednotná forma elektronických dokumentů jako předpoklad systémového rozvoje
15.35 - 15.50 Ing. Lenka Capoušková, ředitelka, První certifikační autorita, a.s.
Služby akreditované certifikační autority ve zdravotnictví
15.50 - 16.00 Mgr. Tomáš Brouček, výkonný ředitel útvaru platební služby, karty a elektronické bankovnictví, ČSOB, a.s.
Podpora elektronické komunikace ve zdravotnictví
16.00 - 16.10 Závěrečné slovo Vladimíra Kothery, generálního ředitele ZP M-A
16.10 - 16.30 Diskuse k druhému bloku přednášek
 
Změna programu vyhrazena.