Všem zdravotním pojišťovnám (ZP) pro odzkoušení funkcionalit slouží pilotní prostředí. Stejně tak slouží pro výrobce sw - můžete zde ladit své produkty komunikjící s Portálem ZP. Běžní koncoví klienti sem nemají přístup a veškerá podání zde uskutečněná neslouží k ostrému zpracování.

Pilotní prostředí akceptuje certifikáty certifikační autorit zmíněných v otázce C1 na http://www.portalzp.cz/casto-kladene-otazky; dále i certifikáty testovací ICA, pomocí kterých si můžete simulovat klienty, kteří bránu používají. K odladění komunikace tedy potřebujete alespoň 1 certifikát (stačí i testovací ICA http://www.ica.cz/) a do pilotního prostředí si jej zavedete pomocí funkce "Žádost o zpřístupnění služeb portálu" (https://pilot-brn-pzp.asseco.cz/registrace/#/), přičemž vlastní přiřazení přístupových práv již musí provést administrátor pilotního prostředí - každá ZP má takového administrátora a můžeme to provést i my.

Po zřízení konta pomocí certifikátu se do pilotního přihlašte a v Nastavení konta si aktivujte i SMS přihlašování.
Komunikační brána pro klienty totiž akceptuje nejen autentizaci pomocí certifikátu, ale i pomocí SMS, přičemž klienti většinou používají jen jeden z těchto způsobů.
Výjimka: pro žádost exekutora o součinnost lze použít jen certifikát, čili aktivace SMS u výrobců sw pro exekutory je zbytečná.

 

Pro jednotlivé ZP jsou brány k dispozici na těchto URL (abecedně):

 

Máte připravenou bránu pro pilotní prostředí: https://pilot-pzp.asseco.cz/kom_brana.phtml (dtd je na http://pilot-brn-pzp.asseco.cz/portal_kl.dtd). Některé speciální funkce jsou sdíleny napříč pojišťoven - ve společné zóně. Brána pro společnou zónu pilotního prostředí: https://pilot-brn-pzp.asseco.cz/kom_brana.phtml
Prosím, nelaďte aplikace na výše uvedených adresách ostrého prostředí, použijte pilotní prostředí (https://pilot-pzp.asseco.cz/kom_brana.phtml a https://pilot-brn-pzp.asseco.cz/kom_brana.phtml, viz výše)

 

Certifikáty jednotlivých bran pro podpisy jsou vystaveny na adresách dle tohoto schématu:
https://[hostname portálu]/portal_sign.pem
tedy např. https://portal.ozp.cz/portal_sign.pem pro portál OZP či https://pilot-brn-pzp.asseco.cz/portal_sign.pem pro pilotní prostředí. Tyto URL jsou trvale udržovány. Odtud si Vámi vyvíjená klientská aplikace může v případě, že narazí na chybu v ověření podpisu, stáhnout příslušný certifikát a podpis znovu ověřit (případně stáhnout certifikát před každým ověřením podpisu).

 

Komunikační rozhraní popisuje P4ZP_PHP-APP_KOM_TR06.DOC v adresáři PZP-kom_brana_klient. Příklady a různá dema jsou jen ilustrační a nejsou součástí dokumentace.
Máte k dispozici DLL knihovnu respektující komunikační rozhraní a zjednodušující vlastní implementaci komunikace (PortalZP_*_pack.zip). Dále máte k dispozici i její verzi pro .NET Framework (PortalZPCsNet_*_pack.zip).

Certifikáty a privátní klíče klienta jsou v demu kráceny (nepoužitelné); dodejte je na správná místa v programu (viz demo_klient.ini) dle vygenerovaných certifikátů (pfx soubory po exportu certifikátu s privátním klíčem) - např. pomocí openssl:

openssl pkcs12 -in vstup.pfx -nodes -out vystup.pem

Další technické podrobnosti: Ing. Vladimír Beneš, vedoucí projektu Portál ZP