Registr nositelů výkonu

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (dále jen ZP), sdružené v Portálu zdravotních pojišťoven (dále jen Portál ZP) nabízejí zdravotnickým zařízením plnit jejich oznamovací povinnost vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám, jak jim ji ukládá ustanovení § 40 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ukládá zdravotnickým zařízením povinnost sdělovat příslušným zdravotním pojišťovnám údaje v rozsahu a v termínech podle § 41 odst. 3 a 4, což jsou tytéž údaje, které jsou sdělovány Informačnímu centru zdravotního pojištění spravovanému Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. 
Konkrétně se jedná o předávání seznamu jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni čtvrtletí do 60 dnů od jeho uplynutí.

Poznámka: Plné znění zákona č. 48/1997 Sb. je zveřejněno zde. Jeho novelizace zahrnující mj. oznamovací povinnost zdravotnickým zařízením vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám je zveřejněna zde.

V internetové aplikaci, která je zdravotnickým zařízením nabízena k bezplatnému užívání, lze pouze jedním oznámením vůči Portálu ZP splnit zákonnou povinnost najednou vůči všem ZP účastným v Portálu ZP, což jsou ČPZP, OZP, RBP, VOZP ČR a ZPŠ.

Tato aplikace umožňuje přijmout dané oznámení ve formě standardizovaného souboru vygenerovaného specializovaným programem nebo toto oznámení sestavit přímo v ní. Dále umožní přehledné prohlížení uložených informací. Veškeré nabídky jsou seřazeny v postranním menu. 
Pro přístup je nutno znát přihlašovací jméno a heslo, což jsou údaje doručované zdravotnickým zařízením poštovní zásilkou.

 • Přihlášení

  K přihlášení do aplikace Registr nositelů výkonů použijte přidělené jméno a heslo.

  Využíváte-li Portál ZP a máte-li zde již nastavena přístupová oprávnění na konkrétní zdravotnická zařízení, po přihlášení se do Portálu ZP můžete do Registru nositelů výkonů přejít i bez zadání jména a hesla (nabídka v menu: "Služby pro zdravotnická zařízení -> Registr nositelů výkonu").

  Aktualizace údajů

  Nového nositele výkonů můžete založit odesláním formuláře z nabídky menu "Registr PPNV -> Nový záznam". Vzápětí můžete vkládat dalšího.

  Aktualizaci nositele výkonů zajistí nabídka menu "Registr PPNV -> Oprava záznamu". Program Vám umožní vyhledat konkrétního nositele výkonů a poté jej zaktualizovat.

  Máte-li software, který je schopen generovat informace o nositelů výkonů do souboru dle datového rozhraní Informačního centra zdravotního pojištění, můžete všechny nositele výkonů založit či zaktualizovat pomocí tohoto souboru (nabídka menu "Registr PPNV -> Předání souboru "). Toto se typicky uplatní u zdravotních zařízení disponujících velkým počtem zdravotnického personálu - ruční editace jednotlivých nositelů výkonů by pro ně byla pracná.

  Prohlížení vložených dat

  Pro zpětnou kontrolu Vám slouží nabídky menu "Registr PPNV -> Přehled nositelů" a "Registr PPNV -> Statistiky".

 • Vstup do aplikace Registr nositelů výkonu