Portál ZP je aplikace zlepšující komunikaci

01.06.2009

Portál ZP je internetovou aplikací vytvořenou pro zlepšení a zrychlení komunikace mezi pojišťovnami provozujícími tento Portál ZP.

(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda) a poskytovateli zdravotní péče, plátci pojistného i samotnými pojištěnci.

Zásadní výhody Portálu ZP

  • Snadná, pohodlná a rychlá výměná standardních dokladů jako jsou faktury a výsledné zúčtovací zprávy.
  • Automatizovaný přístup při výměně dat typu.
  • Snížení nákladů (administrativa, poštovné, doprava).
  • Okamžitá kontrola formální správnosti předaných dat.
  • Odstranění manipulace s disketami.
  • Možnost rychlé reakce na urgentní požadavky.
  • Bezpečené doručení a přijetí.
  • Zvýšení produktivity na základě předávání dat v zabezpečené elektronické podobě.