Copyright

Internetové stránky www.portalzp.cz a veškerý jejich obsah včetně demo Portálu ZP jsou chráněny zákonem na ochranu autorských práv.

Demonstrační soubory Portálu ZP nabízené ke stažení mohou být kopírovány výhradně jako celek a bez modifikace obsahu!

Demonstrační soubory Portálu ZP slouží pouze jako prostředek k seznámení se službami Portálu ZP formou prohlížení jednotlivých vygenerovaných aplikačních stránek ve standardním režimu zobrazení internetového prohlížeče. JINÝ ZPŮSOB POUŽITÍ OBSAHU demonstračních souborů Portálu ZP JE ZAKÁZÁN!

Stránky www.portalzp.cz jsou poskytovány "tak jak jsou". Provozovatelé nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím těchto stránek.

Vlastníci autorských práv zde neuvedeni se svých práv nezříkají a jejich autorsko-právní ochrana není tímto dotčena.

Vlastníky autorských práv jsou: (v abecedním pořadí)

Copyright © 2002 - dodnes
Asseco Central Europe, a.s. (dříve PVT a.s.)

Copyright © 2002 - dodnes
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Copyright © 2002 - dodnes
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Copyright © 2002 - dodnes
RBP, zdravotní pojišťovna

Copyright © 2007 - dodnes
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Copyright © 2002 - dodnes
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda