Ke stažení

Leták Portálu ZP

Ke stažení: Formát pdf (6134883 bytů)


Příručka Portálu ZP

Ke stažení - verze 16 (revize 6.11.2023): Formát pdf (500092 bytů)

Příručka Portálu ZP - administrace Přílohy 2

Dokumentaci týkající se Přílohy 2, např. příručce, je věnována samostatná stránka.

Příručka Portálu ZP - pro exekutory, finanční úřady, obecní úřady, úřady sociálního zabezpečení, úřady práce a celní úřady

Ke stažení - verze 1 (revize 21.9.2023): Formát pdf (258413 bytů)


Instalace Portálu ZP

Program pro nastavení MS Edge, Google Chrome (pro MS Windows) a Mozilla Firefox verze aspoň 58 (pro MS Windows) pro práci s Portálem ZP

Ke stažení: Nekomprimováno (2014360 bytů)
[Ke stažení: Komprimováno do formátu zip (1548204 bytů)]


PZPoffline

Program pro pořízení datových souborů pro Vyúčtování vykázané lékařské péče (FDAVKA.*), Hromadného oznámení zaměstnavatele a Přehledu plateb pojistného zaměstnavatele. 
K tomuto pořízení nemusíte být připojen(a) k Internetu. Vygenerované soubory pak můžete předat do Portálů příslušných pojišťoven.

2.4.2007 - vystavena verze zahrnující i VoZP ČR 
6.8.2007 - opravena chyba v kontrole čísla účtu 
26.3.2008 - úprava generování paušálu/kapitace v souboru FDAVKA.* 
11.4.2008 - úprava url odkazů na jednotlivé portály 
1.7.2008 - zahrnuta dílčí pravidla pro dávky 80 u VoZP ČR a ZPŠ 
5.8.2008 - přidáno tlačítko Duplikovat u Hromadného oznámení zaměstnavatele 
5.1.2009 - aktualizace pravidel pro OZP 
16.1.2009 - aktualizace pravidel pro RBP 
24.6.2009 - nabídka dnešního datumu splatnosti v Přehledu plateb pojistného zam. 
8.7.2009 - období faktury nabízeno dle dávek v KDAVKA.xxx 
4.11.2009 - ČPZP místo ČNZP 
29.1.2010 - vystavena verze zahrnující i MÉDIA ZP
13.1.2011 - rozlišení generování FDAVKA pro praktické lékaře a pro ostatní; opravena konverze znaků
14.3.2012 - vyřazena MÉDIA ZP
4.4.2012 - možnost vkládat poznámku do faktury
21.1.2013 - tvorba faktury: zohledněny změny v datovém rozhraní v KDAVKA.xxx
8.12.2014 - tvorba faktury: opraveno zarovnávání dat v souboru FDAVKA.xxx; vyřazena ZP M-A.
9.4.2015 - vylepšeno zadávání pro Přehled plateb pojistného zaměstnavatele.
24.9.2015 - vylepšeno generování FDAVKA dle souboru KDAVKA.
1.2.2016 - Hromadné oznámení zaměstnavatele: doplněny kódy S, R
17.2.2016 - Přidáno přenášení druhu pojistného vztahu z dávky do faktury.
18.2.2016 - opravena chyba znemožňující zadání čísla faktury většího než 2147483647
3.8.2018 - Hromadné oznámení zaměstnavatele - změna významů kódů V, W (týká se to jen jejich popisů, nikoli obsahu vygenerovaného souboru)

Ke stažení: Nekomprimováno (1393744 bytů)
[Ke stažení: Komprimováno do formátu zip (679964 bytů)]


PZPcopy

Program pro spojení více dávek (z více disket) do jedné. Jedná se o dávky přikládané k vykázané lékařské péči (KDAVKA.xxx).

6.4.2007 - vystavena verze zahrnující i VoZP ČR 
14.4.2008 - vstup dat odkudkoli (nejen z disket) 
4.8.2008 - vylepšená možnost zadávání vstupních souborů 
3.11.2009 - ČPZP místo ČNZP 
1.2.2010 - vystavena verze zahrnující i MÉDIA ZP

Ke stažení: Nekomprimováno (571904 bytů)
[Ke stažení: Komprimováno do formátu zip (314488 bytů)]


PZPcrlf

Program pro konverzi odřádkování z LF na CRLF textových souborů. Máte-li textový datový soubor v "linuxové" podobě, můžete jej převést do "windowsové" podoby a vyřešit tím problém popisovaný v otázce D5 v Často opakovaných dotazech.

Ke stažení: Nekomprimováno (704000 bytů)
[Ke stažení: Komprimováno do formátu zip (357364 bytů)]


Signer

V případě potřeby se instaluje automaticky v rámci aplikace pro podporu podepisování, jejíž instalaci si portál v případě potřeby vyžádá.
Pokud se instalace nebude dařit, lze Signer nainstalovat i ručně:

  • 1. varianta: Spusťte instalaci SignerSetup5.2Cz.msi a poté postupujte dle instrukcí
  • 2. varianta: Zkopírujte Signer.dll do adresáře, kde již bude trvale, a v tomto adresáři spusťte příkaz: RegSvr32 Signer.dll

Ke stažení: SignerSetup5.2Cz.msi - Nekomprimováno (461824 bytů)
[Ke stažení: SignerSetup5.2Cz.zip - Komprimováno do formátu zip (295888 bytů)]
[Ke stažení: SignerSetup5.2Cz.exe - Pro staré operační systémy (460368 bytů)]

[Ke stažení: Signer.cab - Komprimováno do formátu cab (262961 bytů)]
[Ke stažení: Signer.dll - Nekomprimováno (616024 bytů)]


Speciální výkony pro jednotlivé ZP

Ke stažení - CSV export (stav k 26.6.2024)

Jedná se o výkony, které lze vykázat jen pro příslušné ZP.

Soubor má neměnnou strukturu a je vystaven na neměnné URL adrese, takže jej lze stahovat robotem.
Jedná se o CSV export ve formátu Windows-1250, data jsou oddělena tabelátorem, první řádek je deklarativní.