Zprávy mezi klienty Portálu ZP

Portál ZP Vám nabízí zprostředkování zabezpečené komunikace nejen se zdravotními pojišťovnami, ale i s ostatními klienty.

K tomuto účelu slouží schránky (výhradně pro přihlášené klienty). Pro odeslání zprávy zvolte položku v menu Obecné služby -> Zprávy klientům PZP a pro čtení zpráv od pojišťovny či od jiných klientů Obecné služby -> Schránka klientů portálu.

Při odesílání zprávy se nemusíte omezit jen na konkrétní klienty Portálu ZP. Můžete adresovat zdravotnické zařízení či zaměstnavatele, přičemž Portál ZP zajistí, že zprávu dostanou všichni klienti, kteří na daný subjekt mají nastaveno přístupové oprávnění.

Stejně tak si můžete zvolit svou roli odesilatele: klient Portálu ZP, zástupce konkrétního zdravotnického zařízení či zaměstnavatele, pojištěnec aktuální zdravotní pojišťovny (vše dle Vašich oprávnění).

Tato komunikace je plně zabezpečena, proto máte jistotu, že se zpráva neztratí, nikdo jí nezmění a nikdo neoprávněný nepřečte.