Komerční software s podporou přímé výměny dat

17.05.2022

Vyšel nový článek: Komerční software pro poskytovatele zdravotních služeb či pro zaměstnavatele s podporou přímé výměny dat s Portálem ZP.