Nemůžete se přihlásit na Portál některé ZP (OZP, RBP, VoZP ČR, ZPŠ)?

01.02.2010

Akreditovaná certifikační autorita I.CA používá nový kořenový certifikát, pomocí kterého vydala nový certifikát pro Portál dané ZP.

Postačí tento nový kořenový certifikát zahrnout mezi certifikáty certifikačních autorit, které jsou důvěryhodné: 
Na této stránce I.CA klikněte na odkaz "ZIP" pod "Formát DER" v tabulce Doba platnosti: od 1.4.2008 do 1.4.2018, zobrazte si jeho obsah (sica_root_20080311.cer), proveďte nabídnutou instalaci, uzavřete všechna okna prohlížeče.
Případně jen spusťte program v ica_root.zip, který je vystaven na stránce http://www.ica.cz/Korenove-certifikaty.aspx

Tím bude problém odstraněn.

Postupně budou takto vydány i nové certifikáty pro ostatní portály, proto je vhodné tento postup provést i tehdy, pokud Portál dané ZP nepoužíváte.

Další info najdete v otázce C1 na stránce Často opakovaných dotazů.