Nezobrazí se Vám stránky Portálu VoZP ČR?

05.10.2011

Nově vydávané certifikáty musejí splňovat legislativní podmínky, které definovalo MV ČR - vyšší zabezpečení certifikátu. Týká se to certifikátu, kterým jsou zabezpečeny stránky Portálu VoZP ČR.

Starší operační systémy s tím mají potíže - nejsou schopny pak ověřit certifikát a následně pak tento certifikát vyhodnotí jako vadný -> browser pak stránku zabezpečenou takovýmto certifikátem nezobrazí.
Momentálně se to týká Portálu VoZP a společné zóny.

Jedná se o tyto operační systémy:

  • Win XP SP2 (zde stačí pomocí Windows Update přejít na SP3)
  • starší (např. Win 2000, Win 98, ...) - použití těchto OS na počítači připojovaném k Internetu dnes představuje vážné bezpečnostní riziko, neboť Microsoft už je nepodporuje.

Další možností je nezařazení nových kořenových certifikátů I.CA. Nejjednodušší řešení: http://www.ica.cz/Korenove-certifikaty.aspx - zde spustit program uložený v ica_root.zip