Podpora podepisování v MS Edge

05.01.2021

Portál ZP nově umožňuje vytvářet elektronické podpisy v MS Edge

Pokud pro přihlašování do Portálu ZP používáte elektronický podpis, můžete používat MS Edge. Při pokusu o podepsání dat MS Edge vypíše instrukce a odkaz na instalaci příslušného doplňku a externího programu pro podepisování, který je tímto doplňkem používán.

Řešení používá standardní úložiště certifikátů ve Windows, takže je to použitelné nejen pro certifikáty přímo uložené v počítači, ale i pro certifikáty na kartách.


Tímto lze pro tvorbu podpisů používat libovolný z těchto prohlížečů (pokud možno v poslední verzi):

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • MS Edge
  • MS Internet Explorer

  • Poznámka: Pokud MS Edge hlásí, že podepisovací komponenta Signer není správně nainstalována, zkontrolujte si, zda ji máte nainstalovanou z Microsoft Store. Pokud ne, odinstalujte ji. Dále zkuste ze systému odinstalovat aplikaci "Konfigurace Portálu ZP" a poté nainstalovat nejnovější verzi této aplikace ze stránky "Ke stažení"