Podpora podepisování ve Firefoxu

28.05.2018

Portál ZP nově umožňuje vytvářet elektronické podpisy v Mozilla Firefox (a to na platformě MS Windows).

Pokud pro přihlašování do Portálu ZP používáte elektronický podpis a máte-li na počítači MS Windows, můžete používat Mozilla Firefox (od verze 58). Při pokusu o podepsání dat Firefox vypíše instrukce a odkaz na instalaci příslušného doplňku a externího programu pro podepisování, který je tímto doplňkem používán.

Řešení používá standardní úložiště certifikátů ve Windows, takže je to použitelné nejen pro certifikáty přímo uložené v počítači, ale i pro certifikáty na kartách.


Tímto lze pro tvorbu podpisů používat libovolný z těchto prohlížečů (pokud možno v poslední verzi):

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • MS Internet Explorer