Portál ZP

01.03.2010

Portál ZP neboli Portál zdravotních pojišťoven je internetová aplikace podobná elektronickému bankovnictví, která umožňuje uživatelům pohodlné, snadné, rychlé a bezpečné vyřízení agendy s pěti zdravotními pojišťovnami ze sedmi, které působí na českém trhu v.z.p.

Jsou to tyto pojišťovny: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna-zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.

Pojišťovny tuto službu nabízí bezplatně a uživatelé tak získají sjednocenou komunikaci se šesti zdravotními pojišťovnami. Jste-li lékař, zaměstnavatel nebo pojištěnec a vaše zdravotní pojišťovna provozuje Portál ZP, získáváte zajímavou výhodu.

Portál ZP je integrovanou webovou aplikací, která slouží ke komunikaci. Přesněji, která komunikaci zjednodušuje a prostřednictvím které přijímají zdravotní pojišťovny informace od klientů - jako jsou vyúčtování zdravotní péče od lékařů, podání hlášení o platbách zdravotního pojištění od zaměstnavatelů či podání přehledu OSVČ pro pojištěnce - výčet všech služeb je však mnohem delší.

Portál ZP funguje 24 hodin denně a nepřetržitě po celý rok - sami si zvolíte, kdy a se kterou pojišťovnou chcete komunikovat. Elektronická výměna dokladů v mnoha případech zrychluje jejich vyřízení. Uživatelé portálu nemusí tisknout papírové formuláře, nepohodlně je vyplňovat a následně se starat o jejich doručení. Uživatelům Portálu ZP tak odpadla pracná administrativa a náklady spojené s přenosem dokladů (poštovné, fax, doprava). Navíc portál umožňuje rychlou reakci na urgentní požadavky a garantuje doručení odeslaných dat.

Od 1. listopadu 2009 právnické osoby povinně a fyzické osoby dobrovolně využívají komunikaci prostřednictvím datových schránek. Povinnost či možnost mít datovou schránku se vztahuje i na zdravotnická zařízení. Zdravotní pojišťovny, stejně jako ostatní povinné subjekty, jsou dobře připraveni na tento nový způsob komunikace mezi obchodními partnery. Přesto upozorňujeme, že datové schránky nemohou uživatelům garantovat vysokou přidanou hodnotu, kterou nabízí právě Portál ZP.