Společné služby Portálu ZP

01.08.2009

viz. tabulka v detailu aktuality

služby pro registrované uživatele neregistrované uživatele
zdravotnická zařízení
 • vyúčtování zdravotní péče
 • přehled odeslaných faktur
 • protokoly o zpracování
 • chybové protokoly
 • prohlížení plateb
 • čtvrtletní vyúčtování
 • registrace pojištěnce EU
 • výpis registrovaných pacientů v kapitaci
 • verifikace pojištěnce / ověření EHIC
 • elektronická podatelna
 • osobní schránka
plátce pojistného
 • hromadné oznámení zaměstnavatele
  (podání a prohlížení)
 • přehled plateb pojistného zaměstnavatele
  (podání přehledu a prohlížení)
 • prohlížení evidovaných plateb
 • verifikace pojištěnce
  / ověření EHIC
 • elektronická podatelna
 • osobní schránka
pojištěnce
 • přehled OSVČ (podání, prohlížení, opravný přehled)
 • přehled evidovaných plateb od OBZP
 • verifikace pojištěnce / ověření EHIC
 • elektronická podatelna
 • osobní schránka
služby pro externí instituce
 • žádost o součinnost (FO)
 • žádost o součinnost (PO)