Změna názvu domény společné zóny

19.06.2018

Společná zóna už nefiguruje pod doménou www.portalzp.cz, ale spolecny.portalzp.cz

Pokud máte odkaz na přihlášení se do společné zóny uložený mezi oblíbenými, nemusíte jej měnit; automaticky dojde k přesměrování do domény spolecny.portalzp.cz


Pokud používáte MS Internet Explorer a při pokusu o podpis dojde k chybě 4000 (Nepodařilo se otevřít osobní uložiště certifikátů), přidejte si tuto doménu mezi důvěryhodné servery:

Menu "Nástroje - Možnosti Internetu"; karta "Zabezpečení"; ikona "Důvěryhodné servery"; tlačítko "Servery": doplňte doménu spolecny.portalzp.cz

Nebo zvolte jednodušší způsob: Program pro instalaci Portálu ZP.