Nařízení MV ČR

01.01.2010

Změna v kryptografických algoritmech, které jsou používány pro vytváření elektronického podpisu.

Ministerstvo vnitra ČR vydalo nařízení, které si můžete prohlédnout ZDE.

Co to pro Vás z hlediska používání Portálu ZP znamená? 
Používáte-li systém (operační systém, obsluhu karet s certifikáty) nepodporující kryptografické algoritmy, které nařízení MV ČR vyžaduje, a pokud v tomto směru nic neuděláte, potom: 
a) používáte-li kvalifikované certifikáty pro komunikaci s Portálem ZP, budete po 1.1.2010 mít potíže při vydání nového certifikátu. 
b) u komerčních certifikátů k těmto potížím dojít nemusí, nicméně i zde doporučujeme z důvodu vyšší bezpečnosti přejít na systém podporující vyšší třídu bezpečnosti pro podepisování dat.

Týká se to např. MS Windows XP SP1 a SP2. Na MS Windows XP SP3 lze přejít pomocí Windows Update (a to i z důvodu obecné bezpečnosti). 
Dále se to může týkat certifikátů na kartách, je-li použit zastaralý obslužný software (viz. otázka C3 a otázka D8 v Často opakovaných otázkách).

Pokud se přihlašujete na Portál ZP (podpisem přihlašovací klauzule), program se pokusí podepsat data s využitím algoritmů s vysokou třídou bezpečnosti. Pokud to nejde, vypíše se upozornění na tuto skutečnost a zajistí se podpis "postaru". Obdobný mechanismus se uplatní i u podpisů podání.

Stručně: nevypisuje-li Portál ZP u dvou různých pojišťoven při podepisování přihlašovací klauzule žádné upozornění, konfigurace Vašeho operačního systému i osobního certifikátu je v pořádku.